Spinderihallerne

Konference: At møde verden med undren - om dannelse, innovation og organisationsudvikling i et eksistentielt perspektiv


Dato og tid

Onsdag d. 5. september 2018 kl. 09:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 29. august 2018 kl. 17:00

Sted

Spinderihallerne
Spinderigade 11
7100 Vejle
Denmark

Arrangør

Eva Sommer Hansen, Spinderihallerne
+45 22502492
evsha@vejle.dk

Lær kunsten at undre sig, når resultatet af et 3-årigt forskningsprojekt i Vejle sætter fokus på den eksistentielle dimension i innovation og organisationsudvikling.
Nye begreber som ’eksistentiel resiliens’, ’eksistentiel innovation’ og ’undrings- og meningsdreven tænkning’ flytter horisonter og skaber et mere meningsfuldt arbejdsliv.

Bonus på dagen: Bogreception i anledning af udgivelsen At møde verden med undren af Finn Thorbjørn Hansen.

Den undrende tilgang
”At arbejde undringsdrevet flytter horisonten for vores arbejde. I praksis vender en sådan horisont-forskydning op og ned på de processer, som vi er blevet vant til at bruge i udviklings- og innovationssammenhænge – vi skal begynde at gøre noget andet – og der er noget, vi skal holde op med!”

Sådan lyder konklusionen og læringen ifølge en gruppe af mellemledere og konsulenter i Vejle Kommune. De har deltaget i et forskningsprojekt med professor Finn Thorbjørn Hansen fra Aalborg Universitet, der den 5. september er aktuel med bogen At møde verden med undren.

I dette forskningsprojekt har de deltagende lært at gå fra en rationel og problemorienteret tilgang til en eksistentiel og meningssøgende tilgang. Undrings- og meningsdreven innovation er i modsætning til teknologi- og brugerdreven innovation en ny tilgang, der får fat i den forunderlige eksistentielle og meningsgivende dimension i livet og i arbejdslivet. Hvad er det vi i grunden længes efter og grundlæggende holder af, og hvordan arbejder man professionelt med den slags ’store ord og følelser’ på en ikke-terapeutisk og ikke-instrumentel måde?

Kom med den 5. september i Spinderihallerne
Dagen veksler mellem oplæg og workshops med konkrete øvelser i den undrende tilgang og små underfundige indslag. Hovedtalere og workshopholdere vil være Finn Thorbjørn Hansen og den svenske innovationsforsker Åsa Öberg. Sidstnævnte har i flere år arbejdet med ’meaning-striving innovation’ i store internationale virksomheder, men senest også i offentlige non-profit organisationer.

8.30 Let morgenmad
9.00 Velkommen og intro til dagens program
  v/ Lars Henrik Nielsen og Eva Sommer, Spinderihallerne, deltagere i forskningsprojektet.
9.05 På vej mod den undrende organisation? Er der en sammenhæng mellem forundringskraft og innovationskraft?
  v/ Kommunaldirektør Niels Ågesen og Innovationschef og leder af Spinderihallerne, Lene Lawaetz, begge Vejle Kommune.
9.30 At møde verden med undren og hvorfor det styrker eksistentiel resiliens og innovation
  v/ Professor Finn Thorbjørn Hansen, Aalborg Universitet.
Undrings- og meningsdreven innovation er i modsætning til teknologi- og brugerdreven innovation en ny tilgang, der får fat i den forunderlige, eksistentielle og meningsgivende dimension i livet og i arbejdslivet. Hvad er det vi i grunden længes efter og grundlæggende holder af, og hvordan arbejder man professionelt med den slags ’store ord og følelser’ på en ikke-terapeutisk og ikke-instrumentel måde?
10.15 Refleksionspause
  – dialog ved bordene om Finn Thorbjørn Hansens oplæg.
10.30 Kaffe- og thepause
10.45 Workshop – filosofiske spørgeformer
  v/ Finn Thorbjørn Hansen
Den filosofiske spørgeretning giver os blik for den usynlige meningshorisont, som tages for givet i ”almindelige” pragmatiske spørgsmål og svar. Men hvad er et filosofisk spørgsmål egentlig og hvilke døre åbner det i vores relations- og innovationsarbejde?
11.30 Musikalsk intermezzo
  v/ Anders Krintel, musiklærer på Center for
Specialundervisning for Voksne i Vejle og deltager i forskningsprojektet. Hør Anders fortælle om sammenhængen mellem musikkomposition, pædagogisk arbejde og sokratiske dyder. Fortællingen rammes ind af et par velvalgte sange.
12.00 Frokost
12.45 Meaning as an overlooked driver in innovation - på engelsk
  v/ Åsa Öberg, designer og forsker ved School of Management, Politecnico di Milano. I følge svenske Åsa Öberg, overser vi et væsentligt niveau i innovationsarbejdet, nemlig meningsniveauet. Vi bruger produkter og services fordi de giver mening. Hermed flytter hun fokus fra de dominerende innovationsstrategier som produkt- og teknologiudvikling til et niveau, der nærmer sig Finn Thorbjørn
Hansens eksistentielle dimension. Åsa Öberg har arbejdet med store internationale virksomheder i sin forskning og senest også med non-profit organisationer.
13.30 Refleksionspause
  – dialog v/ bordene om Åsa Öbergs oplæg
13.45 Workshop - Learning to carve out the meaning dimension - på engelsk 
  v/ Åsa Öberg. I denne workshop dykker vi ned i en række cases, hvor innovationsarbejdet har været fokuseret på at forandre ikke designet eller teknologien, men meningen med et produkt eller en service.
14.30 Wonder Book Bar - Bogreception med forundringsfremmende drinks
  Wonder baren er et af de mere humoristiske koncepter, som blev udviklet i forskningsprojektet. I anledning af Finn Thorbjørn Hansens spritnye bog At møde verden med undren, skænker vi drinks op og bøger ud – begge dele er inkluderet i konferenceprisen. Forfatteren er selv til stede i baren og klar til samtale og signeringer.
15.00 Tak for i dag!


Tilmelding
Konferencen henvender sig til offentlige og private organisationer, konsulenter, undervisere, entreprenører og borgere, som søger inspiration og konkrete redskaber til innovationsarbejdet, eller som ganske enkelt ønsker at styrke ’menings- og livskvalitets-dimensionen’ i arbejdslivet.

Inkluderet i prisen for konferencen er bogen At møde verden med undren samt morgenkaffe m. croissant, frokost og eftermiddagskaffe.
Pris: 750 kr. (inkl. moms)

Tilmelding og betaling senest 29. august her på nemtilmeld. Tilmelding foregår efter først til mølle princippet.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Eva Sommer Hansen, Spinderihallerne
+45 22502492
evsha@vejle.dk