Hop til hovedindholdet

Spinderihallerne logo

Boxes of Happiness - et kunst- og udstillingsprojekt for lykkelige mennesker


Dato og tid

Lørdag d. 6. april 2024 kl. 10:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 4. april 2024 kl. 12:00

Sted

Mødelokalet Tanken, Ørstedsgade 45, 7100 Vejle Mødelokalet Tanken
Ørstedsgade 45
7100 Vejle

Boxes of Happiness - et kunst- og udstillingsprojekt for lykkelige mennesker


Arrangementsbeskrivelse

See English below

 

Boxes of Happiness er et kunst- og udstillingsprojekt for dig – uanset alder og baggrund - der kan lide at udtrykke dig kreativt og som har lyst til sammen med andre at undersøge hvad lykke og glæde egentlig er. Selv om lykken er svær at sætte ord på, så ved vi alle i glimt, hvordan den føles. Derfor kalder vi workshoppen et kunstprojekt for lykkelige mennesker. 

Sammen med kunstner Marie Paugan vil vi i løbet af en hel lørdag forsøge at sætte ord og billeder på glæden. Vi skal arbejde med kassen som format og ”beholder” for vores skabende proces og færdige værk.

De endelige værker bliver udstillet i Spinderihallerne samtidig med kunstudstillingen: Inside I hide my Happiness, hvor 11 professionelle kunstnere fra 6 forskellige lande har skabt hver deres ”box of happiness”. 

Det kræver ingen forudsætninger at deltage udover nysgerrighed og en lyst til at udtrykke dig kreativt.

Medbring en kasse efter eget valg. Helst pap eller træ som nemt kan bearbejdes. Vi har alle øvrige materialer.

Hvordan: Du tilmelder dig her. Har du brug for at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte underviser Marie Paugan på mariepaugan@gmail.com.

Der er et begrænset antal pladser på max 15 deltagere. Vi serverer en sandwich og lidt the og kaffe i løbet af dagen.

Det er gratis at deltage. 

 

Om underviseren Marie Paugan

Marie er illustrator, kunstner og billedkunst-underviser med stor passion for at skabe fortællinger gennem kunsten.

I undervisningen har hun særligt fokus på at åbne døren til kunstens verden og udforske billedkunstens sprog. Gennem kunstens mange udtryksmuligheder og materialer træner vi vores evne til at tale med farver og skabe sansende, levende billedfortællinger. 

Baggrund og åbning af udstilling:

Projektet er et samarbejde mellem Ungeuniverset, Den Lave Højskole og Spinderihallerne i Vejle. Med workshoppen Boxes of Happiness og udstillingen Inside I hide my Happiness, ønsker vi at give tid og plads til at undersøge, udtrykke og tale om dét, der giver os mening og glæde midt i en tid med fokus på stress, angst og mistrivsel.

Begge udstillinger åbner torsdag d. 9. april kl 17:30 i Spinderihallerne. Her kan du bl.a. møde den syrisk/svenske kurator Abir Boukhari, som er initiativtager til udstillingen Inside I hide my Happiness. Hun fortæller om tankerne bag udstillingen, som også indbefatter hendes egen personlige historie. Gæsterne får både denne aften og resten af udstillingsperioden mulighed for at bidrage med jeres udsagn om hvad lykke er.

 

// 

Boxes of Happiness is an art and exhibition project for you – regardless of age and background - who enjoy expressing yourself creatively and who are interested in exploring what is happiness and joy. Even though happiness is difficult to put into words, we all know in moments how it feels. Therefore, we call the workshop an art project for happy people.

 Together with artist Marie Paugan, we will attempt to articulate joy through words and images over the course of an entire Saturday. We will work with the box as a format and "container" for our creative process and final work.

 The final works will be exhibited at Spinderihallerne concurrently with the art exhibition: Inside I hide my Happiness, where 11 professional artists from 6 different countries each created their "box of happiness". 

 No prerequisites are required to participate other than curiosity and a desire to express yourself creatively.

 Please bring a box of your choice, preferably made of cardboard or wood that can be easily worked with. We will provide all other materials.

 How to participate: You sign up here. If you need to know more, feel free to contact instructor Marie Paugan at mariepaugan@gmail.com.

 There is a limited number of spots with a maximum of 15 participants. We will serve a sandwich and some tea and coffee during the day.

 Participation is free of charge.

 

About Marie Paugan:

 Marie is an illustrator, artist, and visual arts educator with a great passion for creating narratives through art. In her teaching, she focuses particularly on opening the door to the world of art and exploring the language of visual arts. Through the many expressions and materials of art, we train our ability to speak with colors and create sensory, vivid visual narratives.

 Background and opening of the exhibition:

 The project is a collaboration between Ungeuniverset, Den Lave Højskole, and Spinderihallerne in Vejle. With the workshop Boxes of Happiness and the exhibition Inside I hide my Happiness, we aim to provide time and space to explore, express, and discuss what gives us meaning and joy amidst a time focused on stress, anxiety, and malaise.

 Both exhibitions open on Thursday, April 11th at 5:30 PM at Spinderihallerne. Here, you can meet the Syrian/Swedish curator Abir Boukhari, who is the initiator of the exhibition Inside I hide my Happiness. She will discuss the thoughts behind the exhibition, which also includes her own personal story. Guests will have the opportunity to contribute their statements about what happiness is, both this evening and throughout the exhibition period.

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Spinderihallerne
Tlf: +45 21 29 29 62
Spinderihallerne@vejle.dk

Kontaktinformation til arrangør

Spinderihallerne
Tlf: +45 21 29 29 62
Spinderihallerne@vejle.dk